Fadlum Tuzlası İşletme Binası

SİVAS MERKEZ Tepeönü Köyü 

TESCİL TARİHİ: 07.10.2008 TESCİL KARARI: 977 

AYRINTILI TANIM: 

Sivas İli, Merkez ilçe, Tepeönü Köyü, Kubu Başı Mevkiinde yer alan tuzla (L) biçiminde uzanan işletme binası, ambar ve yemekhane olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 Moloz taş üzerine beton sıva ile inşa edilen yapının köşeleri ve pencere çevreleri kesme taşlarla vurgulanmıştır. Beşik çatısı saç kaplamalıdır. L biçiminde uzanan bina müdürlük binası, ambar ve yemekhaneden oluşmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Eski Hara Binaları

SİVAS MERKEZ Yapı Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sümer Holding A.Ş. 

TESCİL TARİHİ: 24.04.2007 TESCİL KARARI: 416 

AYRINTILI TANIM:

Sivas Merkez Yapı Mahallesi, 149 pafta, 374 ada, 23 parseldeki aygır deposu; merkezi girişli, enine dikdörtgen planlıdır. Çatısı kırma çatı olup Marsilya ve alaturka kiremitle örtülmüştür. Taş ve tuğla ile almaşık düzende yapılan duvarlar horasan harçlı, yer yer onarım gören bölümleri beton sıvalıdır. Bina köşeleri, pencere, kapı, lento ve sövelerinde kesme taş kullanılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Eski Sanat Okulu(Arkeoloji Müzesi)

SİVAS MERKEZ  Kabakyazısı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983 TESCİL KARARI: A-4468 

AYRINTILI TANIM:

Sivas’ın Kabak yazısı mevkiinde, Rahmi Günay Caddesi üzerindedir. İlin el sanatlarını ve sanatını geliştirmek ve sanatkâr yetiştirmek için ilk defa Vali Hacı Hasan tarafından düşünülüp 1896 yılında yapımına başlanılan ve Sanatlar Okulu olarak kurulmak istenen yapı uzun süre imkânsızlıklar nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Eski Göğüs Hastanesi(Çevre kültür Sanat Evi)

SİVAS MERKEZ Bezirci Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sivas İl Özel İdaresi 

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983 TESCİL KARARI: A-4468 

AYRINTILI TANIM:

Sivas il merkezi, Bezirci Mahallesi’ndedir. Üç katlı olan binanın dört ana yönde köşk odaları bulunan bölümü sonradan (1930-35 yıllarında) yapılmıştır. 1. Dünya Savaşı’ndan önce de mevcut olan yapı Fransız Hastanesi olarak kullanılmıştır. 1920 yılında Memleket Hastanesi, Cumhuriyetin ilanından sonra da (1925’te) Numune Hastanesi olarak görevini sürdürmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Taşhan’ın Müştemilatı

SİVAS MERKEZ Eskikale Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Hazine-1/3 hissesi M. Ali Özsevim, 2/3 hissesi Nihat Kiriş’e ait

TESCİL TARİHİ: 10.09.1982 TESCİL KARARI: A-3802 

AYRINTILI TANIM:

Tescilli Taş Han’ın güney yönünde takriben5 muzaklıkta, kesme taş örgülü, demir kepenkli, üç dükkan halindedir.

Korunması gerekli eski eser olarak tescil edilen Taş Han’ın güneyindeki üç dükkân, yapı stili ve malzeme özellikleri itibariyle Taşhan’la aynı dönemde yapıldığı izlenimi vermektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Taşhan

SİVAS MERKEZ Mahkeme Çarşısı, Dörtyol

 BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü ve özel mülkiyet 

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

AYRINTILI TANIM: 

“İki katlı, tamamen kesme taştan inşa edilmiş, ortası açık avlulu, dikdörtgen planlı, üç girişi bulunan bir handır. Doğu, güney ve kuzey yanlarındaki girişler yuvarlak kemerli ve demir kanatlıdır. Tabanı blok taş döşemeli orta avluda, elips şeklinde taş bir havuz, ortada zıt yönde çift başlı aslanların ağzından su akmaktadır. Orta avlunun güney ve kuzey yönünde, tek parça silindirik gövdeli altı büyük sütunların oluşturduğu revak bölümünün gerisinde dükkânlar sıralanmıştır. Sütunlar birbirlerine düz olarak bağlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Subaşı Hanı

SİVAS MERKEZ  Mahkeme Çarşısı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

AYRINTILI TANIM:

“Sivas merkezinde Mahkeme Çarşısı adı ile bilinen cadde üzerindedir. 1525 yılında vefat eden Sivas valisi Sinan Paşa vakfından olduğu Sivas Şeriye Sicil Defterindeki kayıtlarından anlaşılmaktadır. Kitabesi yoktur.

25 x40.50 mboyutlarında dikdörtgen bir plan şemasına sahip, ortası açık avlulu, iki katlı, ahşap Osmanlı dönemi hanıdır. Subaşı Hanı,  eski, kalın kesme taş duvarları olan bir yapının üzerine sonradan yapılan ilavelerle ahşap bölümlerden meydana getirilmiştir. Subaşı Hanı’nı iki bölümde incelemek daha doğru olacaktır. Doğu yönünde mahalli tabirle Develik olarak adlandırılan bölümü, diğer yanda ahşap ve kargir, iki katlı bölüm bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Eski Vakıf İşhanı

SİVAS MERKEZ  Küçükminare Mahallesi, Dörtyol Mevkii 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 13.03.1986 TESCİL KARARI: 2056 

AYRINTILI TANIM:

Zemin+1 katlı olup, zemin katı kesme taştan yapılmıştır. Batı duvarında tescilli bir eser olan Şehit Orhan Tunçöz çeşmesi bulunmaktadır.

Birinci kat 1956 yılında öğrenci yurdu olarak yapılmıştır. Halen işyeri olarak kullanılan binanın bir bölümünde Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Eski Örnek Oteli

SİVAS MERKEZ  Sularbaşı Mahallesi

MÜLKİYET SAHİBİ: Özel Mülkiyet 

TESCİL TARİHİ: 05.05.2008 TESCİL KARARI: 832 

AYRINTILI TANIM:

Atatürk Caddesi’nde PTT binası ile aynı hizada bulunan Eski Örnek Oteli binası, zemin+2 teras kattan oluşmaktadır. Sokak köşesine yuvarlak kesitle yerleştirilmiş bina betonarmedir.

Balkon kısımlarında yuvarlak kesitli kolonlar yer almaktadır. Bu binada tıpkı PTT binası gibi orijinalliğini yitirmiştir. Binanın pencereleri PVC kaplama ile değiştirilmiş, teras katının bir kısmı PVC camekânla kapatılmış, açık bırakılan kısmında ise ahşap dikmeler bulunmaktadır. Yine teras katında kullanılan korkuluklar ise demirden yapılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Çorapçı Hanı

SİVAS MERKEZ PAŞABEY MAHALLESİ 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sivas Belediyesi 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

İki katlı, temel taş-ahşap karkas arası kerpiç dolgu, üst kat kuzey-güney doğrultusunda kademeli çıkıntılıdır. Kuzeyi caddeye cepheli ve giriş caddeden sağlanmıştır.

Kuzey Cephe: Giriş caddeden, büyükçe, kare planlı profil ableli zemin ayrıca betonarme basamakla çıkılan dikdörtgen kapı açıklığı ile üst kattaki otele ahşap merdivenle çıkılıyor. Üst kat çıkıntılı ve dört pencerelidir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone