Ziyarettepe ve Yassıtepe Yerleşmeleri

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Tutmaç Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 2995 TESCİL TARİHİ            29.03.2002 REVİZYON       10.06.2010

GENEL TANIM: Ziyarettepe, Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeybatısında yer alan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir sırt şeklinde uzanan doğal bir tepe olup 39°31.476′ K 37°09.142′ D coğrafi konumdadır. Tepenin doğu ve batı yamaçları yerleşim izi göstermektedir. Sırt kısmı üzerindeki ana kayada yerleşim izi görülmemektedir. Tepenin batısından bir dere yatağı geçmektedir. Yerleşme, etrafı yüksek dağlar ve tepelerle çevrili, doğu-batı yönünde uzanan bir düzlüğe hakimdir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ziyaret Suyu Yamaç Yerleşmesi

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Akpınar Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

REVİZYON  07.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez ilçe Akpınar Köyünün 15 km doğusunda Ziyaret Suyu Mevkii’nde ve 39°41’17.44” K  37°24’34.04” D coğrafi konumda yer alan yerleşim alanında Helenistik Roma dönemlerine tarihlenen mimari kompleksler açığa çıkarılmıştır. Yüzeyden toplanan seramik parçalarından alanın 200×600 m lik bir yayılıma sahip olduğu tahmin edilmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yıldız Dağı Örenyeri

SİVAS İLÇE   MERKEZ

MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Yıldız-Yakupoğlan Beldeleri-Sarıyar ve Yusufoğlan Köyleri

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

GENEL TANIM: 2554 rakımlı tepenin doğu eteğinde (Rakım 2538) bazalt taşlardan kuru duvar tekniğinde yapılmış 3 m çapında 5 m derinliği görülebilen su sarnıcı bulunmaktadır. Sarnıçtan batıya doğru gidildiğinde zirveye ulaşırken dağın kuzey cephesinde yaklaşık 2 m yüksekliğinde 10 m uzunluğunda kuru duvar  tekniğinde yapılmış istinat duvarından sonra kale olarak adlandırabileceğimiz yaklaşık 30×30 m ölçülerinde yerleşim alanının bulunduğu harabeye ulaşılır. Harabenin en batı ucunda kuzey güney istikametinde duvarları horasan harçlı, zeminde yaklaşık 2 m genişliğinde 3 m yüksekliğinde 12 m uzunluğunda üzeri tonozlu bir koridor bulunmaktadır. Koridorun güney ucu kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Tonoz kısmı yıkılan koridorun güneyden girilen bölümünün doğu duvarında 1 m genişliğinde içi taş ve toprak dolgu olan kapısından doğudaki odaya girilmektedir. Odanın içinde de yoğun bir şekilde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yamacın Büyüktepe Höyüğü

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Aylı Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 2134 TESCİL TARİHİ            21.2.1997 REVİZYON         02.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe’ye bağlı Aylı Köyü içinde, jips oluşumlu doğal bir tepe üzerinde ve 39°27.999’K  36°50.564’D coğrafi konumda yer almaktadır. Doğal tepe, güneydeki porsuk deresi ile kuzeyindeki Suyungözü deresinin oluşturduğu vadilerin ortasında yer almaktadır. Küçük boyutlu höyük, yaklaşık 60 m çapında ve 15 m yüksekliğindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tuzlahan Höyüğü

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Tuzlahan Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 2536 TESCİL TARİHİ            02.03.2000  REVİZYON      10.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe, Körtuzla (eski Tuzlahan) Köyü sınırları içerisinde, köyün yaklaşık 1 km kuzeybatısındaki tepelerin güney yamacı üzerinde, doğal bir tepe yükseltisi üzerine konumlanmış, 39°35.900′ K 37°03.487′ D coğrafi konumda olan yaklaşık 60 m çapında bir höyüktür. Yerleşmenin doğusundan Tuzla Deresi geçmektedir. Höyüğün bulunduğu alanda Tuzla deresi derin bir vadi oluşturmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tatlısu Yamaç Yerleşmesi

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    İşhan Köyü, Tatlısu Mevkii 

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 768 TESCİL TARİHİ  22.06.1990  REVİZYON      07.06.2010

GENEL TANIM: Sivas ili, İşhan Köyü’nün 1 km kadar doğusunda kayalık bir tepenin kuzey ve doğu yamaçlarında ve 39°43.213’K 37°04.730’D coğrafi konumda yer almaktadır. Yerleşmenin doğusundaki Tatlısu deresi yerleşmeye hayat vermiştir. Yerleşmenin kuzeyi, düz tarım arazisidir. Yerleşmenin bulunduğu tepenin güney yarısı taş ocağı olarak işletilmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tatlıcak Höyüğü

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Tatlıcak Köyü, Kovalıdere

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI:    921 TESCİL TARİHİ:          22.12.1990 REVİZYON:      01.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe’ye bağlı Tatlıcak Köyü’nün kuş uçumu 1.6 km batısında ve 39°35.439′ K  36°50.189′ D coğrafi konumda yer alan höyük, 190×120 m boyutlarında ve yaklaşık 35 m yüksekliğindedir. Kuzey-güney yönünde uzanan oval görünümlüdür. Höyük, doğal kayalık bir tepe üzerine konumlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sur Kalıntısı

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Kayserikapı, DDY Fabrikası

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı- TCDD

TESCİL KARARI: A-1270 TESCİL TARİHİ        13.07.1979

GENEL TANIM: Kesme taşla ve horasan taşla yapılı olan bu duvarlar eski Sivas surlarına ait olup, köşe kulelerinin geldiği yerlerdeki sur duvarlarından belirli bir kalınlaşma görülmektedir.

 Sivas Kalesi surları hakkında Evliya Çelebi Seyahatnamesinde geniş bilgi bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas Kalesi (Topraktepe)

SİVAS İLÇE    MERKEZ

TESCİL KARARI 1765  TESCİL TARİHİ     28.02.1992   REVİZYON       10.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe’de, şehir merkezinde ve 39°44.760′ K 37°00.935′ D coğrafi konumda yer alan, Roma ve Ortaçağ’da kale olarak kullanılan büyük bir tepe yerleşmesidir. Doğal kayalık tepe, güneydoğu, kuzeybatı yönünde uzanmaktadır. K. Bittel tarafından antik “Sebastia” kentine aday olarak gösterilmiştir (Bittel 1934, s.350, no.143). Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sırt Mevkii Yerleşimi ve Nekropolü

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Apa Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI 1998 TESCİL TARİHİ 12.01.1996 REVİZYON       09.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe, Apa Köyü sınırları içerisinde, köyün yaklaşık 3 km kuzeybatısında, köy yolunun güneybatısındaki platonun doğu yamaçlarında ve 39°36’18.39” K 36°45’00.29” D coğrafi konumda yer alır. Yerleşmenin ortasında, bugün kurumuş olan bir su yatağı bulunmaktadır.  Doğusundan ise bir dere geçmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone