Sivas Halk Oyunları

Oyun insanın kendi kendisini anlattığı ve ilkel toplumlardan beri var olan bir olgudur. İlkel toplumlarda oyunla, bir yandan estetik değerler ortaya konulurken bir yandan da inanç, heyecan, düşünce, arzu ve hırslar ortaya konulmuştur. Bu dönemlerde din ve büyü ile doğrudan ilgili olan oyun, ilerleyen zaman içerisinde estetik karakter kazanmıştır. Türk halk oyunlarına bu açıdan bakıldığında gerisinde yukarıda sıralanan faktörlerin izlerini görmek veya hissetmek mümkündür. Aynı durum Sivas halk oyunları için de geçerlidir.

Coğrafi alan itibariyle Türkiye’nin ikinci büyük ili olan Sivas, aynı zamanda 1285 köyüyle en fazla köye sahip il olma özelliğini taşımaktadır. Buna bağlı olarak folklorik değerler yönünden de oldukça zengin ve çeşitli nitelik taşıyan bir ildir.

Bu çerçevede Sivas halk oyunları için de aynı şeyleri söylememiş mümkündür. Halk oyunları açısından bir halay bölgesidir. Oyunlar zurna, davul, cümbüş, saz, klarnet ve darbukadan biri veya birkaçı ile icra edilmekle beraber daha çok zurna tercih edilmektedir.

Sivas halk oyunlarının adedi hususunda bu alanla ilgili kişiler muhtelif bilgiler vermektedirler. Kimisi bu sayının 60-70 kadar olduğunu söylerken, bir kısmı da 100’den fazla olduğu ifade etmektedir. Sivas’ta oynanan oyunların sayısı tespitlerimize göre 136 olup adları şunlardır:

 1. Abdurrahman Halayı,
 2. Ağam da Ben Mamaşlıyım,
 3. Ağca Dudum Yâr,
 4. Ahçik,
 5. Arabacı,
 6. Arnavut,
 7. Bu Dere Kumlu Dere,
 8. Bu Duman Nasıl Duman Kaplamış Dereleri,
 9. Çedene,
 10. Çekirge,
 11. Çember Halayı,
 12. Çemberim,
 13. Çoban Hoplatması,
 14. Çökelik
 15. Dam Üstüne Çul Serer,
 16. Dello,
 17. Dik Halayı,
 18. Diloy Diloy Yaylalar,
 19. Doğanşar Halayı,
 20. Dudum Aman,
 21. Dur Yerinde,
 22. Eğilin Kızlar,
 23. Ellik Halayı,
 24. Engin Dereler
 25. Hafik Ağırlaması (Koçhisar Ağırlaması)
 26. Halaylım Yâr Halaylım,
 27. Hanım Esme,
 28. Hanım Kızlar,
 29. Harami,
 30. Haşarı Halayı,
 31. Hayda Bico,
 32. Haylili,
 33. Hop Bico
 34. Horhun Bico
 35. Horoz
 36. Hoş Bilezik,
 37. Hoynari,
 38. Jandarma,
 39. İlvanlım
 40. İş halayı (Kürt Halayı)
 41. Kabak,
 42. Kaliçe Potinli Gelin
 43. Karahisar,
 44. Karamuk Dalın Eğmiş,
 45. Karhın,
 46. Karşıdan Karşıya Herg Eden Oğlan,
 47. Kartal,
 48. Kayalar Gölgelendi,
 49. Kaymakamın Kazları
 50. Kırat Halayı,
 51. Kızık,
 52. Kiremit Bacaları,
 53. Koçhisar Altı Tarla,
 54. Koçari,
 55. Koçları Vurdum Dereye,
 56. Kol Oyunu,
 57. Köprünün Altı Diken,
 58. Köy Ağırlaması,
 59. Küstüm Halayı (İmranlı)
 60. Madımak,
 61. Mavilim Halayı,
 62. Mektebin Bacaları,
 63. Nenni Neni,
 64. Omuz Halayı (İmranlı)
 65. Onbaşı,
 66. Ondörtlü,
 67. Ortaköy Bicosu,
 68. Özenteki (Ters Halay),
 69. Paso,
 70. Pınarınbaşı,
 71. Sallan Gel,
 72. Sarıkız,
 73. Semah (İtbilmez),
 74. Sin Sin (Yumruk oyunu)
 75. Sivas Halayı,
 76. Süpürgesi Yoncadan
 77. Sürütmeç (Yanlama),
 78. Şeyhani,
 79. Tamzara,
 80. Temür ağa,
 81. Ters Bico,
 82. Tillara,
 83. Tonus Halayı,
 84. Üç Ayak,
 85. Yahşi Halayı,
 86. Yıkılgan,
 87. Zara Diki (Dik Zara)
 88. Zara Karahisarı,
 89. Zara Marosu,
 90. Zara Tamzarası.


Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir Cevap Yazın