SARIYAR TÜMÜLÜSÜ

Sarıyar Köyü’nün 150 m. kadar güneydoğusunda, Yıldız Dağı’nın batısında yüksek bir alanda bulunmaktadır. Tümülüsün kuzeyinden ir yol, güneyinden ise dere yatağı geçmekte olup, üzerinden Sarıyar Köyü rahatlıkla görülebilmektedir. 20×20 ölçülerinde geniş bir alana yayılan Tümülüsün üzerinde açılan kaçak kazı çukurunda ve batısında yapılan düzleştirme çalışması sırasında ortaya çıkan kesitlerde çok sayıda seramik ve kemik parçası ortaya çıkmıştır. Eşitlerde rahatlıkla yığma toprak görülebilmektedir. Tümülüsün mezar odasına ait olabilecek çok sayıda büyük ve küçük boyutlu taş hem yüzeyde hem kesitlerde tespit edilmiştir. Ele geçen seramik parçaları Ortaçağa tarihlenmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SALİHİYE NEKROPOLÜ

Yıldızeli ilçesinin yaklaşık kuş uçumu 4 km güneybatısında, Kavaklığın deresi ve Kanlı Deresinin birleşim noktasının yaklaşık 150 metre güneyinde yer almaktadır. Mera vasfında yükselti yeklinde olan taşınmazın üzerinde çok sayıda ve değişik ölçülerde hem insan eliyle hem de iş makinesi kepçeyle açılmış kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Çukurlardan birinin içerisinde yaklaşık 50-6/ cm derinlikte etrafı moloz taş ile çevrelenmiş toprağa gömülü pithos (küp) mezar olarak tanımlanan mezar açığa çıkarılmış, diğer bir çukur içinde ise iki adet pithosun yan yana olduğu tespit edilmiştir. Bu iki çukurda da görülen küp mezarların ağız ve gövde kısımları yapılan kaçak kazı eylemi sırasında kırılmış kırık parçalar çukurların etrafında görülmektedir. Kaçak kazı çukurunun içinden çıkan ve kenarına yığılan toprağın içinden Roma dönemine tarihlenebilecek bir lahite ait bol miktarda büyük parçalar bulunmuştur.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KALE DAĞI KALESİ

Sivas ili, Yıldızeli ilçesine 35 km. mesafedeki Yavu Köyü’nün (eski Yavu Beldesi) yaklaşık olarak 800-900 m. Güneyinde, Sivas-Ankara karayolunun yaklaşık olarak 1,5 km. güneyindeki Kale Dağı’nın üzerinde yer almaktadır. Kaleye, Kale Dağı’nın doğu/güneydoğusunda açılmış olan toprak bir yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Kale Dağı’nın üst kısmı hafif yamaç şeklinde olup yamaçları orman örtüsü ile kaplıdır. Üst noktasında bir adet bayrak direği bulunmaktadır. Kale Dağı üzerindeki hafif eğitimli alanın doğu-batı ve güney çevresinin hafif eğimli alanın doğu-batı ve güney çevresinin hafif yükselti şeklinde olduğu, bu yükseltilerin güneyinde kaçak kazı çukurlarının açılmış olduğu, yüzeyinde ve çevresinde Orta Çağ Dönemine tarihlenen amorf ve kısmen profil verebilen seramik parçaları ile kiremit parçalarının olduğu görülmektedir. Kale Dağı’nın güney bölümde yapılmış olan kaçak kazılar sonucunda duvar kalıntıları çıkmış olup ortaya çıkan kalıntılardan söz konusu duvarın ilki tuğla ve horasan harçla, ikincisinde ise yöreye özgü taşlardan yapılmış olduğu görülmüştür. Alanın doğu bölümünde yine bir kaçak kazı çukuru bulunmakta olup açılan kaçak kazı çukurunda yöreye özgü taş malzemelerden kabaca yapılmış olduğu görülen yarım daire şeklinde, kale yapısının burç kalıntısı olabilecek mahiyette bir duvar kalıntısı ortaya çıkmış olduğu görülmüştür. Kale Dağı’nın üç tarafını saran bu yükseltinin bir sur duvarı mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Çevresindeki alana hakim bir konumda olan Kale Dağı’nın yerleşime ve savunmaya elverişli bir durumda olması ve alan yüzeyinde görülebilen kalıntılardan Kale Dağı’nın Orta Çağ Dönemine tarihlenen bir kale olduğu anlaşılmaktadır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

AŞAĞI NAVRUZ KALE YERLEŞMESİ VE HÖYÜĞÜ

İlimiz, Yıldızeli İlçesi, Aşağı Navruz Köyü, Mermer Ocakları mevkiinde, köyün yaklaşık olarak 500 m güneydoğusunda, Kalın Çayının batısında, Çevik Mermer Ocağının devamında tepe üzerinde yer almaktadır Kaçak kazı sonucu açığa çıkarılan kesitler üzerinde kültür katmanları net olarak görülmekte olup kazı sonucunda ortaya çıkarılan toprak içinde ve kazı yapılan alanın yakın çevresinde yapılan incelemede; yoğun şekilde seramik parçasına rastlanmıştır. Seramikler üzerinde yapılan incelemede, bu alanın Eski Tunç Çağından başlamak üzere M.Ö. II. Bin ve Roma döneminde iskan gördüğü anlaşılmıştır. Alan ilk iskan gördüğü Eski Tunç Çağında küçük bir yerleşme iken daha sonraki dönemlerde ise yerleşmenin tepenin etrafına ve eteklerine doğru genişlediği tespit edilmiştir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yuva Tepesi Tümülüsleri 1-2

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü’nün yaklaşık olarak 2/2,5km kuzeydoğusundaki Yuva Tepesi üzerinde 1427 rakımda yer almaktadır. Yuva Tepesi Yerleşiminin (Kilisetepe) yaklaşık olarak 210-250m.

Güneybatısındaki 1. Tümülüs yaklaşık olarak 5m. Yüksekliğinde olup taban çapı yaklaşık olarak 30m.dir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yıldız Irmağı Köprüsü

Genel Tanım: Sivas İli, Yıldızeli İlçesi Sıcak Çermik Mevkii’nde Yıldız Irmağı üzerinde yer alan köprü Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 14.03.1980 tarih ve 11789 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Menteşe Köyü Demiryolu Köprüsü(Viyadük)

Genel Tanım:  Sivas (Kalın)-Samsun Demiryolu hattının Yıldızeli Menteşe Köyü’nde yer alan, tapunun 205 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait köprü 1932 yılında yapılmış olup bugün oldukça sağlam ve iyi korunmuş durumdadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Selenli Köyü Demiryolu Köprüsü

Gözlemler:   Yuvarlak kemerli 3 gözü olan köprü kesme taştan, bosajlı duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Dere yatağı dolduğu için köprü ayakları ve kemer açıklığı tam olarak görülememektedir.

Ayrıntılı Tanım Sivas (Kalın)-Samsun Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Salihiye Mahallesi Demiryolu Köprüsü

Genel Tanım:  Sivas (Kalın)-Samsun Demiryolu hattının Yıldızeli Salihiye Mahallesi’nde yer alan, tapunun 423 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait köprü 1932 yılında yapılmış olup bugün oldukça sağlam ve iyi korunmuş durumdadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone