YAYLACIK 5. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar altı sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar altı sıra, taban kısmından toprak zemine kadar ise üç sıra kesme taştan yapılmıştır.
Menfezin toplam yüksekliği 3.75 m. Yüksekliğinde olup memba ile mansap arası 8.70 m.dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünün doğusunda kesme taş dizisinin ikinci sırasında bir adet kesme taş dökülmüş olup menfezin taban kısmını oluşturan kesme taşlarda dökülerek etrafa saçılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 4. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar dört sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Memba kısmının 10 m güneyinde su tahliyesini sağlamak amacıyla günümüzde betondan yapılmış iki gözlü açıklık bulunmaktadır. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar on sıra kesme taştan yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 195 cm, kemer yüksekliği 165 cm.dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında ve kesme taş dizisinde yer yer dökülmeler olup yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünde taban kısmının altında beton bir zemin görülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 3. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönü günümüzde çalılıklarla kapanmış olup sadece yuvarlak kemeri görülmektedir. Menfezin mansap yönünde korniş kısmı yıkılmış olup menfezin tabanına kadar dört sıra, menfezin tabanından toprak zemine kadar da dört sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı yaklaşık 60 cm, kemer yüksekliği 96 cm’dir.
Menfezin mansap yönünde korniş kısmıyla birlikte batı yönde kesme taş dizisinin bir sırası yıkılmış olup kemer taşlarında da oynamalar görülmektedir.
Mansap yönünde menfezin doğusu ile batısında doğu-batı doğrultuda uzanan kesme taştan duvar görülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar iki sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde korniş kısmından menfezin tabanına kadar dört sıra kesme taş dizisinden, menfezin tabanından toprak zemine kadar ise dört sıra kesme taş dizisinden yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 60 cm, kemer yüksekliği 96 cm, toplam yüksekliği ise yaklaşık 2.30 m’dir.
Memba yönünde yuvarlak kemerin ayak kısmı zamanla toprak altında kalmıştır. Mansap yönünde menfezin doğusu ile batısında doğu-batı doğrultuda uzanan kesme taştan duvar görülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TAŞLIDERE TÜMÜLÜSÜ

Sivas ilinin 10 km güneyinde, Mescitli Köyünün de yaklaşık 1 km kadar güney istikametinde, Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Taşlıdere Mevkiinde yer alan yığma tepeciktir. Doğal olmayan tepenin üst noktasında kaçak kazının yapıldığı taşınmazın taban çapı yaklaşık 3 m civarındadır. Taşınmaz üzerinde 5 m genişliğinde, 3.50 m boyunda ve 4 m derinliğinde çukur açıldığı görülmüş olup; açılan bu çukurda ana kayanın üzerindeki taşların kesilerek şekillendirildiği tespit edilmiştir. Kaçak kazı neticesinde çıkan hafriyat toprağı, etraftaki arazi toprağıyla kıyaslandığında daha açık renkli ve yumuşak dokuda olması nedeniyle başka yerden taşınarak getirildiği anlaşılmakla birlikte dolgu toprağı niteliği göstermektedir. Taşınmaz Roma Dönemine ait Tümülüs mezar özelliği göstermektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

MURAT TEMEL KONUK ODASI

Kuzey-güney yönünde eğimli bir arazi üzerinde yer almakta olup batı cephesinde tek katlı bir yapı ile bitişik olarak yapılmıştır. Dıştan moloz taş, içten kerpiç tuğla malzeme ile tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının çatısı düz toprak dam iken sonradan sac malzemeden sundurma bir çatı ilave edilmiştir. Konuk odasının kuzeyde yer alan arka cephesi sağırdır, doğu cephesinde iki adet tek
Kanatlı ahşap penceresi vardır. Güney cephesinde yer alan ilave kısma giriş yapılır. Buradan yine tek kanatlı ahşap bir kapı ile konuk odasına girilir. Mim sekili oda, güney ve batı yönünde orijinal ahşap sütunlar ile L biçiminde çevrelenmiştir. Bu işlemeli ahşap sütunlar birbirine bursa kemeri ile bağlanmıştır. Odanın kuzey duvarında başlayan ve batı duvarı boyunca devam eden ahşap askılık kuşağı, güneybatı duvarında ahşap kapakları olan dolap ve sağ tarafında ise yüklük bulunur. Güney duvarında yer alan iki adet mazgal pencere ile yapının içerisi aydınlatılmıştır. Ahşap mertekli tavanında rutubet izleri görülmekte olup zemini topraktır. Birçok yerde duvar sıvalarının döküldüğü gözlemlenen yapı oldukça bakımsız durumdadır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kolluca Yazı Kaya Yerleşimi

Bahsi geçen alan; İlimiz Merkez ilçesi, 4 Eylül Barajı’nın 500 m kuzeydoğusu, Kolluca Köyü’nün ise yaklaşık olarak 500 m kuzeybatısından başlayıp batıdan kuzeye doğru hafif bir kavis yaparak ortalama 2 km boyunca uzamaktadır. Bahse konu alanda yapılan incelemelerde; konumu oluşuran kayalıkların ağırlıklı olarak kolayca şekillendirilebilinen kalker benzeri malzemeden olduğu görülmüştür. Kayalık alanın batıya bakan bir hat boyunca uzanan yamaçlarında birbirinden bağımsız irili ufaklı insan eliyle şekillendirildiği anlaşılan mağaraların olduğu görülmüştür. Alanda yüzeye çıkmış bazı lahit parçalarına rastlanılmıştır. Açığa çıkan bu lahit parçaların üzerinde ve alanda ele geçen az sayıdaki seramik parçaları üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu alanın Geç Roma-Erken Bizans Dönemlerinde kısa süreliğine yerleşim gören Kaya yYerleşmesi olduğu anlaşılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KIZILCA TÜMÜLÜSÜ

Bahsi geçen alan; Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılca Köyü hudutları içerisinde, Kızılca Köyü’nün yaklaşık olarak 1500 m kuzeydoğusunda, Kızılca-Onbaşılar köy yolunun 700 m kuzeyinde yer almaktadır. Alan üzerinde belirtilen tarihte tarafımızca yapılan incelemelerde; alanın kuzey yamacında ve tepe noktasında küçük çapta ve derinliği fazla olmayan bazı kaçak kazı çukurlarına rastlanılmıştır. Özellikle tepe noktasındaki kaçak kazı sonucunda kısmen olarak yüzeye çıkmış bazı taşların doğal olmaktan uzak, insan eliyle kısmen şekillendirildiği görülmüştür. Alanın çevreye hakim bir noktada olması, çevresindeki düzlüklere nazaran yığma bir tepeden oluşuyor olması, kısmen de olsa yüzeye çıkmış taşların doğallıktan uzak, şekillendirilmiş olması söz konusu alandaki yığma tepenin; Roma Dönemine ait bir Tümülüs yapısı olduğu anlaşılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KARTALCA NEKROPOLÜ

Kartalca Köyü’nün 200 m kadar güneydoğusunda, Tokat-Kayseri karayolunun yaklaşık 200 m batısında, yüksek bir kayalık bir tepe üzerinde, tarım arazilerine ve geçiş yollarına hakim konumdadır. Kartalca Köyü ile Kartalca Nekropolü arasında Üsgülüç Çayı, nekropolün üzerinde kültür varlığı özelliği göstermeyen günümüze ait tek mezar bulunmaktadır. Nekropol yüksek kayalık tepenin hemen hemen tamamını kaplamakta olup Nekropolün btı ucunda Tümülüs bulunmaktadır. Alanda yapılan kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan çukurlarda mezar yapısına ait olabilecek kalıntılardan, kiremit parçaları ve kemiklerden alanın Nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kalıntılar düzgün blok taşlardan oluşmakta olup ayrıca alan üzerinde yapının parçası olabilecek bir bölümü çukur, anahtar şeklinde bir taş bulunmaktadır. Nekropolün batı ucunda bulunan Tümülüs kaçak kazılarla tahrip edilmiş ve mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Mezar odası büyük blok taşlardan oluşmakta olup taş bloklar Nekropol alanındaki diğer yapı kalıntılarıyla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Nekropolün Roma-Bizans döneminde kullanıldığı ele geçen seramiklerden anlaşılmaktadır. Ayrıca alanın Nekropol olarak kullanılmadan önce Kalkolitik çağda yerleşim gördüğü alanda ele geçen seramiklerden anlaşılmaktadır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

HAYRANLI TÜMÜLÜSÜ

Kumyurt Köyü’nün yaklaşık 2 km batısında, Hayranlı Köyü’nün ise yaklaşık 6 km güneyinde yer almaktadır. Tümülüs ovaya hakim olan yükseltinin Kızırırmak’a bakan yamacında Kızırlırmak’ın kuzeyindedir. Taban çapı yaklaşık 15 m olan Tümülüs üzerinde herhangi bir fiziki müdahale görülmemiştir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone