YAYLACIK 1. MENFEZ

Yapı kesme taştan, horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar yedi sıra kesme taş sırası görülmektedir. Menfez, mansap yönünde ise korniş kısmından menfezin tabanına kadar yedi sıra kesme taştan, menfezin tabanından toprak zemine kadar ise 1.14 m. Yüksekliğinde dört sıra kesme taş dizisinden yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 2.00 m, kemer yüksekliği ise 1.63 m’dir. Memba ile mansap arası 8.50 cm’dir.
Mansap yönünde menfezin doğusunda doğu-batı doğrultuda uzanan ve toplam uzunluğu 22 m. Olan kesme taştan duvar görülmektedir. Menfez genel olarak sağlam durumda olup memba yönünde korniş kısmındaki kesme taşlarda yer yer dökülmeler görülmektedir. Memba yönünde yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÖRENCİK 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak basık kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde kemeri oluşturan taşlarda oynamalar ve kaymalar olmuştur. Tonoz ayaklarının iç kısmındaki taşlarda kademeli bir şekilde kaymalar olmuştur. Ayrıca kemer ayağı zamanla toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünde korniş kısmının altında beş sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı 2.40 m, toplam uzunluğu 6.00m, memba ile mansap arası 7.00 m’dir.
Menfezin mansap yönünün batısında doğu-batı doğrultuda uzanan moloz taştan duvar görülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KÖROĞLU MAĞARASI KAYA YERLEŞİMİ

Kangal İlçesine 23 km. mesafedeki Hamal Köyünde, 2457 nolu Mera vasıflı parselin kuzeybatı uç kısmındaki doğal kaya bloğunda yer almaktadır. Kaya yerleşim alanının güneyi, kuzeyi ve batısı sarp yamaçlık alan mahiyetinde olup doğusu düz alan mahiyetindedir. Kaya yerleşimi, dış yüzeyden görülebildiği kadarıyla dört veya beş bölümden oluşmaktadır. Mekânlara, eğimli güney cepheden girilmekte olup yerleşimdeki birbirine geçişleri oda mekanları içerisindeki geçişlerden sağlanmaktadır. Kayalık alanın sarp kısımlardaki alt mekânlara geçiş ise odanın iç kısmında bulunan bir insanın rahatlıkla geçebileceği geçişlerle sağlanmaktadır. Yerleşim alanındaki oda mekânlarının bazıları istiridye kabuğunun andırır şekilde, mazıları oval, dikdörtgen, kare planlı, üzerleri düz ve hafif tonuzlu şekilde yapılmıştır. Oda mekânlarının iç kısımlarında nişler, kaya sarnıcı veya alt bölmelerindeki oda mekânlarının havalandırması olduğu düşünülen kuyular bulunmaktadır. Ana kayanın kuzeyine bakan arka kısımda nişi andırır orta boyutlu iki adet kaya mekânı bulunmaktadır. Kaya mekânlarının bazı bölümlerinin iç kısımları toprak ile dolu olduğu ve oda mekânlarının iç ve dış kısımda nişi andırır orta boylu iki adet kaya mekânı bulunmaktadır. Kaya mekânlarının bazı bölümlerinin iç kısımları toprak ile dolu olduğu ve oda mekânlarının iç ve dış kısımda çok sayıda kaçak kazı yapılmıştır. Yerleşim alanı çevresinde, kaya mekânları içerisinde ve kaçak kazı çukuru çevresinde Bizans Dönemine tarihlenen seramik parçaları, bir adet korozyona uğramış metal obje ile iki adet kırık cam parçası görülmüştür. Kaya yerleşim alanı, Sivas sınırları dahilinde özellikle Kızılırmak havzası ve çevresinde görülen Erken Hristiyanlık Dönemi kaya yerleşimlerini andırmaktadır. Kaya yerleşiminin bulunduğu doğal kaya bloğunun ön kısmının muhtelif yerlerinde zaman içerisinde kopmaların olmuş olduğu, doğal süreç içerisinde aşınmaların meydana gelmiş olduğu ve kaçak kazılar neticesinde de kaya bloğuna zarar verilmiş olduğu gözlenmiştir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GÖZE I. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde hafif dışa taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar on sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde korniş kısmının altından menfezin tabanına kadar on bir sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Kemer açıklığı 2.95 m, kemer yüksekliği 1.80 m, kemer ayağının yüksekliği ise 1.50 m’dir. Menfezin toplam yüksekliği 3.50 m, toplam uzunluğu 12.05 m’dir. Mansap ile memba arası 8.30 m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup memba yönünün batısında doğu-batı doğrultuda uzanan duvar, mansap yönünün doğu ve batısında uzanmaktadır. Menfezin tonozunun derzlerinde açılmalar olmuştur. Ayrıca mansap yönünün doğu duvarında beton tamiratlar görülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GÖZE 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar iki sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin mansap yönünde sadece yuvarlak kemer açıklığı görülmektedir. Menfezin toplam uzunluğu 13 m, mansap ile memba arası 6.00 m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup kemer kilit taşının doğusundaki kesme taş üzerine baskı şeklinde yarım daire motifi işlenmiştir. Mansap tarafı yıkılmış yerine betonarme çıkış eklenmiştir. Menfez büyük ölçüde toprak altında kaldığı görülmüştür.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

BOZARMUT 2. MENFEZ

Yapı moloz ve kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiştir. Menfezin memba yönü günümüzde moloz taştan duvar örülmek suretiyle kapatılmış olup buraya korniş kısmının ……. beton kalıp konularak yapılmış üç gözlü boru yerleştirilmiştir. Menfez, mansap yönünde yuvarlak basık kemerli olup kornişin altında altı sıra kesme taş dizisi, toprak zemine kadar ise üç sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı 1.47m. kemer yüksekliği 1.80 m. Toplam uzunluğu ise 4.30m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmındaki, mansap yönünde ise yuvarlak basık kemerin doğu ve batısındaki kesme taşlarda yer yer dökülmeler olmuştur.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

BOZARMUT 1. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak basık kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar beş sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Memba yönünün doğusunda kuzey-güney doğrultulu uzanan ve menfezi dik kesen ancak bir bölümü günümüze ulaşmamış bulunan duvar kalıntısı görülmüştür. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar altı sıra kesme taştan yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 3.00 m, kemer yüksekliği 68 cm, toplam uzunluğu 9.00 m, memba ile mansap arası 8.00 m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup kemerin ayak kısmı zamanla toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünün doğusunda moloz taştan duvar görülmektedir.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

BOĞAZÖREN NEKROPOLÜ

Boğazören Kalesinin yaklaşık olarak 250-300 m. Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Güneye bakan alanın üzerinde muhtemelen tek mezar olarak kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz küçük boyutlu iki mezar (Tümülüs?) ile hemen doğusunda ise mezarlık alan bulunmaktadır. Söz konusu küçük boyutlu mezarlar kaçak kazılar sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir. Kaçak kazı sonucunda açığa çıkarılmış toprak içerisinde mezarda kullanılmış olabileceği düşünülen boyutlu düz/kapak taşlar ile bir adet seramik parçası yer almaktadır. Alanda herhangi bir kemik parçası görülmemiştir. Küçük boyutlu mezarlar olabileceği düşünülen mezarlardaki hafif yükseltiden dolayı konisi bozulmuş küçük bir Tümülüs olabileceği kanaatindeyiz. Alanın doğusundaki mezarlık alan kaçak kazılar sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir. Alan yüzeyinde kaçak kazılar sonucunda çıkarılmış ve mezar yapısına ait olabileceği düşündüğümüz büyük boyutlu düz/kapak taşlar ile biri boyalı olmak üzere birkaç adet seramik parçası görülmüştür. Görülen seramik parçaları Boğazören Kalesi üzerinde görülen seramik parçaları ile aynı döneme ait oldukları anlaşılmaktadır. Kaçak kazılar neticesinde büyük oranda tahrip edilmiş olan alanın yüzeyinde her ne kadar kemik parçaları görülmese de kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış olan taşlardan yakınındaki yerleşimin mezarlık alanı olabileceği kanaatindeyiz.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ARPALI KONUK ODASI

Eğimli bir arazi üzerinde yer alan, ahşap hatıllarla desteklenmiş, moloz taş malzemeden yapılan konuk odasına girişin sağlandığı cephesine bakan üç adet ahşap çerçeveli mazgal penceresi mevcuttur. Çatısı düz dam şeklinde, mim sekisi bulunan, tek kanatlı özgün ahşap kapılı konuk odasına girişin sağında ahşap yüklük, solunda odayı aydınlatan üç adet pencere tam karşıda içi kazılmış durumda özgün ocak mevcuttur. Sekiler birbirinden özgün ahşaplı kemerli sütunlarla ayrılmışlar olup duvarlar boydan boya ahşap askılık kuşağı ile çevrelenmiştir. Yapı zemininin büyük bir kısmı kazılmış, tavan kısmı çökmüştür. Günümüze sadece mim sekinin bulunduğu kısmın tavanı ulaşabilmiştir. Bu kısmın ahşap özgün baklava dilimli tavan göbeği iki yanındaki kısmı ise biri baklava dilimli diğeri bitkisel motiflerle bezeli olarak tasarlanmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Aktepe Yerleşim Yeri ve Tümülüs

Kangal İlçesine bağlı Aktepe Köyü’nün yaklaşık 1.5km kuzeybatısında volkanik tüf kayalıktan oluşan yükselti şeklindedir. Yükseltinin altından kölük deresi akmaktadır. Kölük deresinin yaklaşık olarak 250-300m kuzeydoğusunda kayalık ve dik bir yamaçtan sonra düz bir alan üzerinde dolgu tepe yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone