FATMADERVİŞ HÖYÜĞÜ VE YERALTI YERLEŞMESİ

Fatma Derviş köyü, köy içi mevkiinde hakim bir tepe üzerinde, etrafında ve üzerinde günümüz köy yerleşmelerine uygun evler bulunan bir höyük tespit edilmiştir. Höyüğü etrafında doğal su kaynakları mevcut olup, yerleşim yeri alana hakim konumdadır. Günümüz köy yerleşiminin 2/3lik bölümü höyük üzerinde konumlanmıştır. Kaçak kazı yapıldığı öne sürülen alan köy yerleşiminin girişinde, batısında yer alır. Daha önceden ağıl olarak kullanıldığı ve ahır yapılmak suretiyle günümüzde yıkıldığı belirtilen alan içerisinde kaçak kazı çukurları açılmış olup, tünel oluşturularak höyüğün merkezine doğru ilerlenmiştir. Tünel içerde iki kola ayrılmış olup 1X1 m ebatlarındadır. Az sayıda da olsa ele geçen seramik buluntular üzerinde yapılan inceleme neticesinde alan üzerinde Erken Tunç Döneminden itibaren bir iskan faaliyetinde bulunulduğu tespit edilmiştir

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Pınarönü Mahallesi Kaya Yerleşimi

Sivas İli, Gürün İlçesi, Pınarönü Mahallesinde yer alan, Pınar Mahallesi Kaya yerleşimi Gürün İlçe Merkezinin içinde tapunun 123 ada, 10-11-12-13-15 parsel ve 124 ada, 4-5-10-19-21 parselinde kayıtlı; Tescilli kilisenin kuzeyinde; kireç, kayrak taşından oluşan dik bir kayalığın güney cephesi ve bu kayalığın yaklaşık 20m doğusunda bulunan küçük bir tepelikte yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone