Sivas Halk Oyunları

Oyun insanın kendi kendisini anlattığı ve ilkel toplumlardan beri var olan bir olgudur. İlkel toplumlarda oyunla, bir yandan estetik değerler ortaya konulurken bir yandan da inanç, heyecan, düşünce, arzu ve hırslar ortaya konulmuştur. Bu dönemlerde din ve büyü ile doğrudan ilgili olan oyun, ilerleyen zaman içerisinde estetik karakter kazanmıştır. Türk halk oyunlarına bu açıdan bakıldığında gerisinde yukarıda sıralanan faktörlerin izlerini görmek veya hissetmek mümkündür. Aynı durum Sivas halk oyunları için de geçerlidir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone